324_sensore_nero

84 mm

Resistive

4

12V – 24V

ABS