000_14060_001_vhf_bracket

SKU: 000-14060-001

Mounting Bracket for the Link-6 VHF radio